Дорогі друзі! У читальній залі нашої бібліотеки ви можете знайти необхідну інформацію в довідкових виданнях: словниках, довідникових та енциклопедичних виданнях з різних галузів знань.

/Files/images/Бібліотека/словарь.jpg

В бібліотеці ви довідаєтесь про фонди художньої та галузевої літератури, періодичних видань, якщо скористаєтесь довідковим апаратом бібліотеки.

Шановні користувачі шкільної бібліотеки!

До ваших послуг:

/Files/images/Бібліотека/каталог.jpg

  • Алфавітний каталог
  • Систематичний каталог
  • Систематична картотека газетно-журнальних статей
  • Краєзнавча картотека
  • Картотека «Українознавство»
  • Картотека «Теорія та практика з виховної роботи»
  • Картотека «Школа здоров’я»
  • Картотека «На допомогу вчителю літератури»
  • Картотека «Компетентнісна педагогіка»АБЕТКОВИЙ КАТАЛОГ

/Files/images/Бібліотека/абетка.jpg

Абетковий (алфавітний) каталог (АК) має просту у користуванні структуру. Каталожні картки з бібліографічними записами розташовані в ньому в абетковому (алфавітному) порядку прізвищ авторів і основних назв творів. Таким чином, абетковий каталог, має змогу інформувати читачів про авторський склад фонду бібліотеки. За допомогою алфавітного каталогу можна навести різноманітні бібліографічні довідки, наприклад, чи є у бібліотеці необхідний читачеві документ, які твори певного автора чи певної назви є у бібліотеці та в якій кількості, коли, у якому місці і яким видавництвом видано документ.

Бібліографічні записи творів розставлені в алфавітному порядку авторських прізвищ. Записи творів з однаковими прізвищами – за алфавітом авторських ініціалів. Якщо книга має одного, двох чи трьох авторів, то бібліографічний запис складається на прізвище першого автора.

Приклади бібліографічних записів з однаковими прізвищами:
84(4Рос)1-44 Т53 Толстой, А.Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино : Повесть-сказка [Текст] / Рис.А. Каневский. Переиздат.-М.: Дет.лит.,1988.-143с.:ил.- (Серия: «Школьная библиотека»).
84(2Рос)1-44 Т53 Толстой, Л.Н. Анна Каренина: Роман в 2 т. Т.1/Лев Толстой; предисловие Николенко О.Н[Текст].- К.: Шанс, 2013.- 544с. – (Серия «Шкільна бібліотека»).

Подвійні прізвища розглядають як два слова. Картки на твори авторів з такими прізвищами знаходяться в каталозі після карток на твори авторів, прізвища яких збігаються з першою частиною подвійного прізвища. Бібліографічні записи на твори одного автора розташовані у порядку зменшення повноти видань: повне зібрання творів, зібрання творів, твори, вибрані твори, окремі твори і тематичні та жанрові збірники в єдиному алфавіті назв. Записи творів одного автора, видрукуваних українською та російською мовами, розставлені спочатку українською, а потім російською. Бібліографічні записи, складені під колективним автором, розставлені за алфавітом перших, а при їх збігу - наступних слів заголовка.

Бібліографічні записи, які починаються з назви, розшукують за алфавітом перших слів назви, а якщо перші слова збігаються, то другого і т.д. Прийменники і сполучники розглядають як окремі слова. Якщо назва починається з цифри, то, здійснюючи пошук, до уваги беруть словесний вираз. Наприклад, книга, що має назву «500 видов домашнего печенья» стоятиме в буквеній групі "П". Основна назва твору може являти собою ім'я, по-батькові та прізвище персони, якій присвячене видання. В такому випадку пошук здійснюється за прізвищем. Наприклад: "Тарас Григорович Шевченко. Біографія." При повному збігу назв різних творів варто враховувати відомості, що відносяться до назви. Бібліографічні записи в алфавітному каталозі розставлені за зведеним російсько-українським алфавітом: А, Б, В, Г, Д, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я. Це пояснюється близькістю російської та української мов, наявність єдиної графіки, близькими алфавітами.

Систематичний каталог

/Files/images/Бібліотека/систем каталог.jpg

Систематичний каталог (СК) – бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються за галузями знань у відповідності з бібліотечно-бібліографічною класифікацією (ББК). Він розкриває зміст бібліотечного фонду за галузями знань. У нашій бібліотеці використовується бібліотечно-бібліографічна класифікація для дитячих бібліотек, згідно якої систематичний каталог має такі основні розділи:

2. Природничі науки

3. Техніка. Технічні науки

4. Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські і лісогосподарські науки.

5. Медицина. Медичні науки.

6/8. Суспільні та гуманітарні науки.

60. Суспільні науки в цілому.

63. Історія. Історичні науки.

65. Економіка. Економічні науки.

66. Політика. Політичні науки.

67. Право. Юридичні науки.

68. Військова справа. Воєнна наука.

70/79. Культура. Наука. Освіта.

74. Освіта.

80/84. Філологічні науки. Художня література.

81. Мовознавство.

82. Фольклор.

83. Літературознавство

84. Художня література.

85. Мистецтво.

86. Релігія. Містика. Вільнодумство.

87. Філософія.

88. Психологія.

9. Література універсального змісту. Кожен із названих розділів має свої основні ділення, які в свою чергу діляться на підвідділи і т.д. Наприклад:

2. Природничі науки. Основні ділення:

22. Фізико-математичні науки.

24. Хімічні науки.

26. Науки про землю( геодезичні, геофізичні, геологічні та географічні науки).

28. Біологічні науки.

В свою чергу відділ 28. Біологічні науки включає в себе такі основні ділення:

28.0 Загальна біологія.

28.1 Палеонтологія.

28.3 Вірусологія.

28.4 Мікробіологія.

28.5 Ботаніка.

28.6 Зоологія.

28.7 Антропологія.

28.8 Ембріологія, анатомія і гістологія людини.

28.9 Біофізика, біохімія і фізіологія тварини і людини.

Важливою складовою частиною ББК є система типових ділень. Таблиці загальних типових ділень створюють можливість однаково розташовувати однотипну літературу в усіх діленнях систематичного каталогу. Вони містять позначення для ознак змісту, форми і призначення, характерних для всіх або багатьох галузей знань і позначаються малими літерами українського алфавіту.

В - Філософські питання науки. Методологія науки.

Г – Історія науки або предмета.

я1 – Бібліографічні видання.

я2 – Довідкові видання.

я7 – Учбові видання. Тому, наприклад, історію хімії, історію біології можна знайти відповідно за роздільниками 24г, 28г.

Каталожні картки після кожного роздільника розташовані в алфавітному порядку.

Допомогу у пошуку книг подає алфавітно-предметний покажчик (АПП), який є обов'язковим доповненням до систематичного каталогу і систематичної картотеки статей. Алфавітно-предметний покажчик - це абетковий перелік усіх понять (предметів), про які збирається література в конкретному систематичному каталозі, що супроводжується вказівкою на індекси розділів ББК, де міститься ця література.

Педагогіка 74.00

дошкільна 74.10

сімейного виховання 74.90

шкільна 74.20

Шановні користувачі!

У бібліотеці ми створюємо для вас Довідковий фонд на електронних носіях:словники, довідники, енциклопедії тощо.
Ви можетепереглянути їх у читальній залі бібліотеки або зберегти на свої електронні носії.
/Files/images/Бібліотека/диски.jpg


База даних інформаційного забезпечення навчального процесу

/Files/images/Бібліотека/диск1.jpg Большой иллюстрированный энциклопедический словарь. [Электронный ресурс].Электр. дан.- К.,2003.-1 электр. оптич. диск (CD-ROM): обычн., цв. Електронне ілюстроване енциклопедичне видання для широкого кола читачів. Містить біля 1900 статей. У словнику представлено відомості про природу та ії різноманітність а також усі сфери життя суспільства: історія, географія, економіка, право та політика, наука і техніка, медицина і спорт, література і мистецтво.
/Files/images/Бібліотека/диск2.jpg Словники України - Інтегрована лексико-графічна система. [Електронний ресурс]:Парадигма.Транскрипція.Фразеологія. Синонімія. Антонімія. Національна академія наук України. Електрон. дан. –К.:Український мовно-інформаційний фонд, 2001 - 1 електр. опт. диск. (CD-ROM): зв., цв. Словники України - Інтегрована лексико-графічна система.[Електронний ресурс]: /Парадигма. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія. Національна академія наук України. Електрон. дан. –К.: Український мовно-інформаційний фонд, 2001 - 1 електр. опт. диск. (CD-ROM): зв., цв.
/Files/images/Бібліотека/диск3.jpg Большая детская электронная энциклопедия. Литература. [Электронный ресурс].- Электр. дан.- К.,2003.-1 электр. оптич. диск.(CD-ROM): обычн., цв. Електронний диск Дитячої енциклопедії присвячено мові та літературі. В розділі «Мова та писемність» розповідається про виникнення, розвиток мов та писемності різних народів світу. Розділ «Література» розкриває багатство світової літератури. Знайомить з особливостями літератури як мистецтва. Статті допомагають вчитися аналізувати творчість окремих письменників та їх твори. Російська література представлена від літописів першої половини ХІ ст..-«Слово о полку Ігореві» - до творів ХХ століття. Багато місця відведено зарубіжній літературі від часів Гомера до сучасних прогресивних письменників.
/Files/images/Бібліотека/диск4.jpg Великі Українці. Письменники ХІХ і ХХ століття для 10 та 11 класів ЗНЗ.C [Електронний ресурс]. Електр. дан. - К.,2004.- 1 електр. опт. диск. (D-ROM): зв., цв. Диск містить інформаційні та ілюстративні матеріали про життя і творчість видатних письменників ХІХ та ХХ століття.
Бібліотека також створює фонд творчих робіт учнів та учителів на електронних носіях. Запрошуємо прийняти участь в його поповненні.

/Files/images/Бібліотека/творчі роботи.jpg

Якщо ви не знайшли потрібної інформації у друкованих або електронних довідкових виданнях шкільної бібліотеки, до вашої уваги:

Електронні ресурси для вчителів

Інтернет скарбничка учня

Кiлькiсть переглядiв: 203