Наказ Міністерства освітиі науки України від 25.04.2013 № 466 «Положення про дистанційне навчання»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Процес дистанційного навчання у ХЗШ № 159 - це система організаційних та дидактичних заходів, спрямованих на удосконалення знань учителів та учнів школи.
Навчальний процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, стану матеріально-технічної бази школи та орієнтується на формування освіченої особистості, здатної до постійного оновлення та поглиблення професійних знань, умінь, професійної мобільності.

Реалізація програми здійснюється шляхом:

- нормативно-правового забезпечення, що регулюється відповідними наказами Міністерства освіти і науки України та обласних управлінь освіти і науки, рішеннями органів місцевого самоврядування;
- впровадження навчальних програм з дистанційного навчання у школі;
- створення атмосфери сприяння розвитку дистанційного навчання у школі;
- забезпечення процесу дистанційного навчання учнів на рівні сучасних досягнень науки і практики;
- використання засобів масової інформації (зокрема Інтернет) та інших джерел для пропаганди й розповсюдження вітчизняних і зарубіжних новітніх теоретичних розробок, здобутків вчителів-новаторів та вчителів-експериментаторів;
- створення належної матеріально-технічної бази у школі.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Суб'єктами спільної діяльності з впровадження елементів дистанційної форми навчання у школі є:

• учні школи;
• учні, що за станом здоров’я не можуть регулярно відвідувати школу;
• учні, що навчаються екстерном;
• вчителі, класні керівники;
• шкільний практичний психолог;
• батьківська громадськість.

Види навчальних занять:

• вивчення теоретичного матеріалу;
• лабораторне (практичне) заняття;
• консультація за допомогою електронної пошти;
• консультація за допомогою чату;
• дискусія в мережі;
• самопідготовка.

ШЛЯХИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Розробка вчителями школи навчально-методичних рекомендацій для учнів щодо вивчення окремих тем навчальних предметів гуманітарного та природничо-математичного циклів.

Застосування Веб-технології з тим, щоб зробити процес навчання та дослідницької роботи ефективнішим, доступнішим та більш інтерактивним.

Надання навчальних послуг учням школи через дистанційне навчання, використовуючи CD-ROM, електронну пошту та Інтернет.

Забезпечення професійного розвитку вчителів школи та підвищення їх кваліфікації в галузі дистанційної освіти.
Надання допомоги учням школи у використанні технології мультимедійної телекомунікаційної мережі.

Проведення науково-просвітницької роботи з питань методики викладання у віртуальному середовищі.

Запровадження таких засобів дистанційного навчання, як дискусійні форуми, електронні обговорення засвоєного матеріалу

Кiлькiсть переглядiв: 83