ПАМ’ЯТКА ВЧИТЕЛЮ ДЛЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

- Постійно працюйте над вихованням почуттів дітей, особливо вразливих і чуттєвих до всього, що стосується їхнього «я».

- Допомагайте обдарованим дітям виробити адекватну я-концепцію і самооцінку, розвивати емпатію.

- Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває емоційного досвіду в процесі взаємодії з людьми.

- Дотримуйтеся порядку й дисципліни, обдаровані діти, як і всі інші, повинні знати межу допустимої поведінки.

- Скеровуйте енергію і творчість обдарованих дітей у потрібне русло, щоб їх праця приносила користь.

- У роботі з обдарованими дітьми використовуйте дослідницький метод, це активізує їхню роботу.

- Розвивайте здібності дітей, широко використовуйте метод самостійного набуття знань.

- Привчайте обдарованих дітей працювати спільно, це допоможе їм легше адаптуватися до соціальних умов.

- Заохочуйте дітей, це стимулює їх.

- Тісно співпрацюйте з батьками обдарованих дітей, щоб розвинути здібності кожної дитини.

МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ СИЛА – ПРИМУС СТОРОНИ ДО ДІЙ , ЯКИХ ВИ ХОЧЕТЕ ВІД НЕЇ ДОМОГТИСЬ. ЗАКОН – ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКОНУ ЧИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР . ІНТЕРЕСИ – МОЖЛИВІСТЬ СФОКУСУВАТИСЬ НА ПРОБЛЕМІ , З УРАХУВАННЯМ ПРИХОВАНИХ ПОТРЕБ СТОРІН .

Види конфліктів:

· За проблемно-діяльнісною ознакою- управлінські, педагогічні, виробничі

· За ступенем залученості людей- міжособисті, міжгрупові, міждержавні

· За напрямками комунікацій- горизональні, вертикальні

· За урахуванням суб`єктивного сприйняття ситуації- помилкові, потенційні, щирі

· За проблемно-діяльнісною ознакою- управлінські, педагогічні, виробничі

· За ступенем залученості людей- міжособисті, міжгрупові, міждержавні

· За напрямками комунікацій- горизональні, вертикальні

· За урахуванням суб`єктивного сприйняття ситуації- помилкові, потенційні, щирі

Особисті прояви поведінки в конфліктах

· Борці-люблять боротися заради самої боротьби, наполегливі і через це часто перемагають (конфліктофіли)

· Реалісти-реалістично шукають можливість залагодити справу, якщо це можливо, (конфліктостійкі)

· Максималісти-переважає потреба неодмінно бути першим, їх важко переконати (конфліктофіли)

· Нейтральні-не займають ніякої позиції і уникають протистояння (конфліктофоби)

· Миротворці-йдуть на поступки, щоб зменьшити напругу, вдають, що все гаразд (конфліктофоби)

Етапи розв`язання конфлікту

· Окреслення основної проблеми

· Визначення причин конфлікту

· Пошук можливих шляхів розв`язання

· Спільне рішення про вихід із конфлікту

· Реалізація спільно спланованого способу розв`язання конфлікту

· Насилля-слабша сторона підкоряється вимогам сильної

· Роз`єднання-припинення взаємодії і розрив відносин між сторонами

· Примирення-досягається в результаті переговорів між сторонами конфлікту

· Арбітраж-сторони готові погодитись з думкою арбітра, якому довіряють

· Соціальний тиск-тиск на одну із сторін з використанням службової інстанції, преси, громадської думки і інших засобів громадського впливу

· Медіація-сторони самі розв`язують конфлікт за допомогою переговорів і посередництва медіатора

Причини конфліктів між учнями

· Бажання виділитися серед однолітків

· Боротьба за лідерство

· Зневага, плітки, заздрість, доноси

· Протиставлення особистості учня колективу

· У зв`язку з громадською роботою

· Агресивність як вікове явище, пов`язане з надлишком енергії, жорстокістю дорослих, психічними відхиленнями, поганим характером

· У дівчат – через парубка

Кiлькiсть переглядiв: 57