Про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2016/2017 навчальному році

Досвід та практика суспільного життя свідчать про те, що наявність обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації – запорука найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності держави. Майбутнє людської цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей, яка фіксується у дитячому віці. Саме тому в системі освіти ХХІ століття великого значення набуває робота з обдарованими дітьми.

Позитивній динаміці щодо роботи з обдарованими дітьми сприяють введення посади практичного психолога у школі, розроблення комплексних заходів щодо роботи з обдарованою молоддю, створення банку обдарованих дітей (інтелектуальний, творчий, психомоторний типи обдарованості), впровадження моніторингу результативності участі школярів у районних, обласних, регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах, творчих конкурсах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, спортивних змаганнях, турнірах тощо.

Стратегія роботи у школі з обдарованими дітьми полягає у необхідності створення умов для оптимального розвитку обдарованих дітей, включаючи дітей, чия обдарованість наразі може ще не виявитися або бути ще не продіагностованою, а також просто здібних дітей, стосовно яких є надія на подальший стрибок у розвитку їхніх здібностей.

Принципи педагогічної діяльності у роботі з обдарованими дітьми

/Files/images/Принципи.jpg

Основні завдання:

- ознайомлення педагогів з науковими даними про психологічні особливості та методичні прийоми роботи з обдарованими дітьми;

- підвищення науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю;

- поповнення бібліотечного фонду з даного питання;

- визначення основних напрямів роботи з талановитими дітьми, впровадження інноваційних методів роботи;

- підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників;

- виявлення, підтримка та розвиток обдарованих дітей;

- надання специфічної психологічної підтримки обдарованим дітям, їхнім батькам та наставникам;

- проведення різноманітних позаурочних конкурсів, інтелектуальних ігор, олімпіад тощо, які дозволяють учням виявити та продемонструвати свої здібності;

- надання можливості вдосконалювати здібності у спільній діяльності з однолітками, науковим керівником, за допомогою самостійної роботи.

Принципи виховання обдарованих дітей:

· Природовідповідність виховання - врахування багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей.

· Гуманізація виховання - створення умов для формування кращих якостей та здібностей дитини, джерел її життєвих сил; повага до особистості.

· Демократизація виховання - сприйняття особистості виховання як вищої соціальної цінності, визначення його права на своб ду, на розвиток здібностей і виявлення індивідуальності.

· Безперервність виховання - досягнення цілісності та наступності у вихованні, перетворення його у процес, що триває впродовж усього життя людини; формування цілісної та всебічно розвиненої особистості.

· Диференціація та індивідуалізація виховного процесу - врахування рівнів фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку учнів, стимулювання активності, розкриття творчої індивідуальності кожного.

· Послідовність, систематичність і варіативність форм і методів виховання - свідомість, активність, самодіяльність і творча ініціатива учнів; готовність до життєвої адаптації в умовах ринкових відносин.

· Інтегративність - єдність виховання школи, сім'ї, громадськості.

Кiлькiсть переглядiв: 108