Про організації роботи з обдарованими учнями педагогічний колектив керується:

Законами „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, Державною національною програмою „Освіта. Україна ХХІ століття”, Національною доктриною розвитку освіти, Розпорядженню Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», 6 липня 2010 року № 2442-VІ, Указів Президента від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 19 травня 2011 року № 588, «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженим фізичними можливостями», Наказу Міністерства освіти і науки від 01.10.2010 р. № 912 затверджено Концепцію розвитку інклюзивної освіти, Постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 « Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Також виконує наступні нормативні документи:

Наказ МОН від 31.10.2011 № 1243 „Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”. „Регіональна програма духовно-морального відродження і збереження історичної правди на 2010-2015 роки” від 15 вересня 2014 р. Харківської обласної державної адміністрації. Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки. Проект «Обдарована молодь». .Наказ ХЗОШ № 159 від 30.08.2013 № 118 „Про структуру та організацію методичної роботи на 2013/2014 н.р..” . Наказ ХЗОШ № 159 від 20ю09. 2013 № 160 „Про проведення шкільних учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсу-захисту робіт МАН”.

Комплексна програма

розвитку освіти м.Харкова на 2011-2015 роки

4.3.Реалізація комплексних проектів освіти

4.3.1. «Обдарована молодь». Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю

№ з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці
4.3.1.1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення роботи з обдарованою молоддю
1. Організація діяльності Координаційної ради з питань організації роботи з обдарованою молоддю 2011-2015 Науково-методичний педагогічний центр Департаменту освіти
2. Вивчення та узагальнення досвіду роботи навчальних закладів, педагогічних працівників щодо роботи з обдарованими учнями 2011-2015 Науково-методичний педагогічний центр Департаменту освіти, управління освіти адміністрацій районів Харківської міської ради
3. Проведення семінарів для різних категорій педагогічних працівників з питань впровадження ефективних форм, методів та технологій навчання та розвитку обдарованої молоді 2011-2015 Науково-методичний педагогічний центр Департаменту освіти
4. Підготовка та видання методичних матеріалів щодо роботи з обдарованою молоддю 2011-2015 Науково-методичний педагогічний центр Департаменту освіти
5. Проведення науково-практичної конференції з питань роботи з обдарованою молоддю 2015 Департамент освіти, Науково-методичний педагогічний центр
6. Забезпечення висвітлення засобами масової інформації ходу та результативності заходів Програми «Обдарована молодь» 2011-2015 Департамент освіти, Науково- методичний педагогічний центр, районні управління
7. Налагодження міжміських, міжрегіональних та міжнародних зв’язків з профільними організаціями та установами, робота яких спрямована на пошук навчання і розвиток обдарованих дітей та молоді 2011-2015 Департамент освіти, Науково-методичний педагогічний центр
4.3.1.2.Виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку
1. Проведення масових психодіагностичних досліджень, спрямованих на пошук обдарованих учнів у відповідності до різних типів обдарованості (інтелектуальна,соціальна, творча). 2011-2015 Науково-методичний педагогічний центр Департаменту освіти, управління освіти адміністрацій районів Харківської міської ради
2. Щорічне оновлення міського інформаційного банку «Обдарованість» 2011-2015 Науково-методичний педагогічний центр Департаменту освіти, управління освіти адміністрацій районів Харківської міської ради
3. Проведення міських учнівських командних турнірів: - юних фізиків; - юних істориків; - юних математиків; - юних хіміків; - юних біологів; - юних винахідників і раціоналізаторів; - юних журналістів; - юних правознавців; - юних географів; - юних економістів; - юних інформатиків. 2011-2015 Науково-методичний педагогічний центр Департаменту освіти спільно з навчальними закладами м.Харкова
4. Організація учнівських конкурсів та турнірів спільно з вищими навчальними закладами та громадськими організаціями 2011-2015 Науково-методичний педагогічний центр Департаменту освіти
5. Проведення міських конкурсів: - знавців української мови; - знавців російської мови 2011-2015 Науково-методичний педагогічний центр
6. Проведення моніторингу результативності участі учнів в турнірах та інших міських інтелектуальних змаганнях 2011-2015 Науково-методичний педагогічний центр Департаменту освіти
7. Проведення міської олімпіади для випускників школи І ступеня «Путівка в науку» 2011-2015 Науково-методичний педагогічний центр Департаменту освіти
8. Проведення міського конкурсу «Учень року» Науково-методичний педагогічний центр Департаменту освіти
9. Здійснення аналізу результатів участі учнів м.Харкова у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 2011-2015 Науково-методичний педагогічний центр Департаменту освіти
10. Організація роботи міської очно-заочної школи для обдарованих учнів 2011-2015 Департамент освіти, Науково-методичний педагогічний центр
11. Співпраця з вищими навчальними закладами, галузевими науково - методичними установами, громадськими організаціями з питань роботи з обдарованими дітьми 2011-2015 Департамент освіти, Науково-методичний педагогічний центр
4.3.1.3. Соціальна підтримка обдарованих учнів та їхніх педагогів
1. Визначення щорічно 100 персональних стипендії міського голови «Обдарованість» 2011-2015 Департамент освіти, науково-методичний педагогічний центр
2. Визначення щорічно 250 стипендій «Кращий учень навчального закладу» 2011-2015 Постійна комісія Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт), Департамент освіти, науково-методичний педагогічний центр
3. Проведення щорічних урочистих прийомів Харківського міського голови для учнів та студентів, нагороджених стипендією «Обдарованість» та «Кращий учень навчального закладу» 2011-2015 Департамент освіти, науково-методичний педагогічний центр
4. Організація відпочинку та оздоровлення обдарованих учнів у міських, міжнародних та всеукраїнських таборах-відпочинку та навчання 2011-2015 Департамент освіти, науково-методичний педагогічний центр, управління освіти адміністрацій районів Харківської міської ради
5. Забезпечення участі обдарованих дітей та молоді у Міжнародних та Всеукраїнських олімпіадах, турнірах, конкурсах, фестивалях, змаганнях, обміні дитячими і молодіжними делегаціями, «інтелектуальному туризмі» 2011-2015 Департамент освіти, науково-методичний педагогічний центр, навчальні заклади
6. Проведення тижня «Ліцейські асамблеї» 2011-2015 Рада керівників закладів освіти м. Харкова, Департамент освіти, науково-методичний педагогічний центр
7. Здійснення грошового стимулювання: - педагогічних працівників, чиї учні стали переможцями Міжнародних та ІV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, Всеукраїнських учнівських турнірів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 2011-2015 Постійна комісія міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт), Департамент освіти
8. Організація і проведення урочистих зустрічей Харківського міського голови з переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, Всеукраїнських турнірів, з випускниками-медалістами загальноосвітніх навчальних закладів 2011-2015 Департамент освіти, науково-методичний педагогічний центр,
Кiлькiсть переглядiв: 59